Vi sprenger grenser

tirsdag 21. mars 2017

I slutten av april vil kreativitet, produktivitet og samhold flomme fullstendig grenseløst i Haraldsgata 159, når Iversen Skogen og Bly Teksthus fusjonerer og blir til ett byrå.

Styrene i Iversen Skogen og Bly Tekst­hus har besluttet å slå sammen selskapene. Når sammen­smeltingen formelt er formalisert i slutten av april, starter Audun Egenberg hos Iversen Skogen som AD/tekst­forfatter, mens Harald stemples som innholds­produsent/tekst­forfatter.

– Dette vil gjøre at Iversen Skogen som byrå vil stå enda sterkere i frem­tiden. Audun og Harald har siden selskapene våre flyttet inn under samme tak i august 2015 vært involvert i bror­parten av våre mange ulike pro­sjekter, både som tekst­forfattere og idé- og konsept­utviklere. Som reklame­byrå er dét å ha nær til­gang på gode tekst­produsenter helt essensielt, sier byrå­leder i Iversen Skogen, Kjetil H. Johansen.

Produsenter av solide og kreative budskap

Han forteller videre at det er en dårlig skjult hemmelighet at det nå og i tiden frem­over vil satses mer og mer digitalt.
– Kundene våre er avhengige å fremstå med godt og attraktivt inn­hold på alle digitale flater. Da er det et stort for­trinn å ha produsenter av solide og kreative budskap, både hva gjelder korte og lengre tekster.

Iversen Skogen vil etter fusjonen bestå av 14 med­arbeidere. Blys eksistens som selv­stendig byrå vil opp­høre og bare være å finne i historie­bøkene som et friskt satsende nisje­byrå, som har satt både godt synlige og tydelige usynlige spor etter seg.

– Begge byråene innså at de formelle, administra­tive og noe byrå­kratiske byrå­grensene etter hvert har blitt noe unaturlige. Så ved hjelp av stein, saks og papir avgjorde vi hvilket byrå som skulle inn­lemmes i det andre, smiler av­tropp­ende daglig leder i Bly Teksthus, Harald Martel Bersaas.

I samme drakt

For 2016 leverte Bly et godt over­skudd, samtidig som tekst­huset opplevde nærmere 70 prosent vekst i opp­drags­mengden sammen­lignet med året før.

– Bly hadde klart seg godt som et ene­stående byrå også i frem­tiden, men det er noe ved det å være ikledd samme drakt som dem du daglig spiller på lag med. Og den farge­rike Iversen Skogen-drakten vil kle både Audun og meg meget godt, sier Bersaas.

Har du spørsmål knyttet til saken?

Kjetil H. Johansen
Daglig leder i Iversen Skogen
932 28 265
khj@iversenskogen.no

Harald M. Bersaas
Daglig leder i Bly Teksthus
952 04 414
harald@blytekst.no