Reklame

Om du passer på å øke synlig­­heten, øker du sam­­tidig sann­­synlig­­heten for suksess.

Bare fantasien setter grenser for hva som kan være en reklame­­kanal. Det vi vanligvis kaller medier – både nye og tradisjon­­elle – er åpen­­bare valg, men økt syn­lig­­het stopper ikke der. Stunts, gerilja­­markeds­føring, sponsorater, plakater, bannere, skilting… nesten alt kan være et medium for reklame og mulig­­hetene for å promo­­tere bedrifter og produkter er nesten ende­­løse. Det samme er gevinsten hvis kampanjen lykkes.

Og nå over til to ferske prosjekter fra Reklame