Samarbeid med Synlighet

mandag 15. mai 2017

Iversen Skogen inngår sam­arbeid med digital­markeds­førings­nestor. Performance marketing-byrået Synlighet AS og Iversen Skogen Reklame­byrå har blitt enige om en sam­arbeids­avtale som bringer de to fag­miljøene nærmere hverandre.

samarbeid iversen skogen synlighet

FRA VENSTRE: Teamleder Synlighet Bergen Astrid Olsson, byråleder Iversen Skogen Reklamebyrå Kjetil Hetlevik Johansen, rådgiver Iversen Skogen Reklamebyrå Gunhild Andersson, adm. dir. Synlighet Arnulf Røkke og byråleder Synlighet Andreas Dyngen.


Synlighet AS
er blant Norges ledende Performance Marketing-byråer. Siden de gikk live med den aller første Google AdWords-annonsen i landet en gang tidlig på 2000-tallet, har byrået vokst til å telle tre kontorer i landets tre største byer – Oslo, Bergen og Trondheim.

Iversen Skogen er et frem­over­lent reklame­byrå i god vekst med over 40 års erfaring i bransjen. Byrået har base i Haugesund, men har kunder fra hele landet. Og det er kundene som til syvende og sist kommer til å tjene på det tette sam­arbeidet byråene imellom.

– Vi ser at kompetansen som Synlighet inne­har bare blir viktigere og viktigere i frem­tidens markeds­føring. Vi har rigget oss for det digitale skiftet med digital kompetanse både i og rundt reklame­byrået vårt, men å komme tett innpå et av Norges ledende digitale markeds­førings­miljøer vil selv­sagt gjøre oss enda bedre rustet for frem­tiden, sier byrå­leder i Iversen Skogen, Kjetil Hetlevik Johansen. Han er meget fornøyd med å ha fått på plass en formell sam­arbeids­avtale.

– Vi har lenge hatt spiss­kompetanse innen merke­vare­utvikling, strategisk råd­givning og idé­basert kommunikasjon med design og tekst både på tradisjon­elle og digi­tale flater. Den siste tiden har vi, i likhet med flere tung­vektere i bransjen, benyttet Synlighet til å kurse oss opp på et enda høyere nivå innen digital markeds­føring, og dette kurs­apparatet blir nå også til­gjengelig for våre kunder og sam­arbeids­partnere. Det ligger mange spennende mulig­heter i dette land­skapet for oss, sam­tidig som vi kan til­føre vår kreativitet og vårt gode hånd­verk til mange av Synlighets prosjekter, fort­setter Hetlevik Johansen. Sam­arbeidet vil konkretiseres på mange ulike arenaer i månedene som kommer, og skape nye mulig­heter for begge byråene.

– Vi fant tonen fra første møtet. Byråene ut­fyller hver­andre på en god måte, og sam­arbeidet vil gi oss begge økt slag­kraft i markedet. Sammen kan vi tilby våre kunder et enda bredere spekter av tjenester, og enda mer komplette løs­ninger gjennom både sam­arbeid og kompe­tanse­deling. Iversen Skogens kompe­tanse innen idé- og konsept­utvikling og produksjon av sterke digitale platt­former er et veldig spennende til­skudd for oss, sier administrerende direktør i Synlighet, Arnulf Røkke.

Prosjekt­leder i Synlighet, Astrid Olsson, vil ha hoved­ansvaret for å koordinere sam­arbeidet mellom de to byråene.

– Jeg kommer til å til­bringe mye tid i Haugesund-regionen fremover, og det gleder jeg meg til. Vi er alle­rede godt i gang med mange spennende pro­sjekter, og flere vil det bli. Vår samlede kompe­tanse gjør oss svært godt rustet til å møte morgen­dagens ut­fordringer i bransjen, sier Olsson.

Les også

Slik lykkes du med nyhets­brev og e-post­markeds­føring