Nye nettsider til Haugaland Kraft

torsdag 4. april 2019

Haugaland Kraft er en innovativ aktør innen kraftbransjen og satser stort på videreutvikling av tjenester og teknologi, samt digitalisering av sine tjenester. Iversen Skogen fikk i oppgave å totalrenovere Haugaland Kraft sine nettsider, noe som krevde et stort forprosjekt, god strategi og tett samarbeid.

Illustrasjon: Rune Markhus

 

I oktober 2018 hadde Haugaland Kraft nettsider som ikke gjenspeilte deres teknologiske og digitale ambisjoner. Nettsiden var utdatert i design og brukeropplevelse, og hadde behov for en totalrenovering.

Hovedmålet med de nye nettsidene var brukervennlighet og oversiktlig navigering. De skulle lages for brukerne, både med tanke på design og innhold.

Haugaland Kraft er en stor aktør innen flere felt – strøm, internett og TV, alarm, solkraft. Daglig får HKs kundesenter flere hundre kundehenvendelser innenfor disse kategoriene. På de nye sidene skulle informasjon være lett tilgjengelig, og “Ofte stilte spørsmål” skulle hjelpe kundene godt på vei til å løse problemer selv, uten å måtte ta kontakt med kundesenteret.

Forbedret kundereise

Etter et større forprosjekt med mange kundeundersøkelser, ble de viktigste problemstillingene for Haugaland Krafts brukere identifisert. Forsiden og strukturen på nettsiden ble dermed bygget opp etter disse.

Det første kunden møter på de nye sidene er derfor et servicetorg med snarveier til de mest besøkte sidene, samt inngang til “Ofte stilte spørsmål”. For å kunne tilby forbedret kundeservice ble også chatten løftet frem.

Det ble også laget en ny skjemastruktur for mer spesifiserte henvendelser. Ikke minst ble det viktig at kundene skulle ha en «one-stop-shopping». Det vil si at hvis man f.eks. ønsker å bli kunde eller må melde flytting, skal man kun måtte forholde seg til ett skjema og én henvendelse, fremfor å måtte sende spesifiserte henvendelser mot strøm, internett, alarm osv.

Nettsider Haugaland Kraft fra Iversen Skogen

To separate nettsider

Pga. nøytralitetsregler som Haugaland Kraft Nett må forholde seg til ble siden bygget som en multisite – at alt som omhandler kommersiell kommunikasjon innen strøm, internett og TV, alarm og solkraft ble bygget på hkraft.no, mens alt som handlet om strømnettet fikk egen side på Haugaland-nett.no.

De nye nettsidene til Haugaland Kraft ble lansert 27. februar – to dager før planlagt lanseringsdato. Prosjektet har vært både spennende, lærerikt og omfattende. Det tette samarbeidet mellom Iversen Skogen og prosjektgruppen i HK gjorde oss til et godt og effektivt team, som jobbet intensivt mot et felles mål.