Kjøper oss inn i iDrift Web

fredag 7. februar 2014

På selve festdagen for design- og reklamebransjen på Haugalandet fødes en ny storfisk i gullsildstimen. Reklamebyråene Skogen og Steinar Iversen har kjøpt seg inn i iDrift Web AS. Sammen med de allerede eksisterende eierne, iDrift og Carbon14, gir dette det unge selskapet en kombinasjon av teknisk og kreativ webkompetanse som er unik i Haugesund.

iDrift, totalleverandør av IT-løsninger, har i over 10 år utviklet og levert IT-tjenester for små og mellomstore virksomheter mellom Stavanger og Bergen.

Med fullt fokus på utvikling av nettsider, mobile applikasjoner og digitale medier, økte bedriften satsingen høsten 2012 og startet opp iDrift Web AS.

Moderskipet iDrift og det grafiske designbyrået Carbon14 er eiere i selskapet, og får nå besøk i eierskapet av reklamebyråene Skogen og Steinar Iversen.

– iDrift Web er byråenes bro til gode digitale løsninger. Vi gjør deres webdesign levende ved å legge inn all programmering som kreves for å få det visuelt beste resultatet, sier Kenneth Johanson, leder i iDrift Web.

Inngangen på 2014 lever opp til iDrift Webs vekstambisjoner med flere ordreleveringer. Selskapet har det siste halvåret også levert IT-løsninger for blant andre Reach Subsea, Hagland og Mediehuset Haugesunds Avis. Det unge og fremoverlente IT-selskapet holder til Haugesund sentrum, hvor også Carbon14, Skogen og Steinar Iversen har sine tilholdssteder.

– Med iDrift i ryggen har vi et trygt og stabilt driftsmiljø hvor våre leverte digitale løsninger kan være tilgjengelige døgnet rundt, påpeker Johanson.

Han presiserer at de nye eierne på ingen måte får noen fortrinnsrett hos iDrift Web sammenlignet med andre kunder. Han mener derimot at den tette relasjonen mellom selskapet og reklamebyråene vil gagne alle iDrift Webs byrårelaterte oppdragsgivere.

– Alle designbyråer som bruker oss som teknisk leverandør har like vilkår. Ingen av eierne våre går foran andre byråer i produksjonskøen, men et tett samarbeid med dem er viktig for at vi skal kunne levere en total teknisk løsning for byråer. Denne emisjonen tilfører iDrift Web kapital og kompetanse som vil gi positive ringvirkninger for både oss og våre oppdragsgivere.