Odd Hansen | Bolig­­prosjekt

Smedasundet 1 er et bolig­prosjekt utenom det vanlige som fortjener et bolig­prospekt utenom det vanlige.

Odd Hansens gigantiske bolig­­prosjekt Smeda­sundet 1 får 150 leilig­­heter fordelt på 7 bygge­­trinn. Prosjektet ligger langs Karm­­sundet, like vest for Kiwi Sal­hus­­vegen. Smeda­sundet 1 er et unikt bolig­­prosjekt på flere måter, som for eksempel det at beboerne her får et opp­varmet uten­dørs svømme­­basseng med til­hørende arkitekt­­tegnet garde­robe­­anlegg.

Vi ønsket også at selve bolig­­prospektet skulle være av det unike slaget. Sammen­­lignet med vanlige bolig­­prospekter ble produksjons­­prosessen og selve prospektet en på­­kostet sak. Samtidig er Odd Hansen av kunde­­typen hands-on og har som alltid vært en drøm å arbeide sammen med. De stolte på vår kompe­tanse og ga oss nærmest frie tøyler, og er som oss stor­­fornøyde med det endelige resultatet.

  • Prospektet for Smedasundet 1 har lang leve­tid, samtidig som det skredder­­sys for hvert enkelt av alle de 7 ulike bygge­­trinnene, med et inn­hold som både kan bygges ut og erstattes.
  • Prospektet for Smeda­sundet 1 er designet som en egen kasse
  • Inne­holder fem booklets/hefter med inspira­sjon, fakta og for­­lokkende visu­aliseringer i form av 3D-tegninger og foto
  • Prospektet er krydret med gull­­folie og har ut­skåret fot­av­trykk/bygnings­kropp på forside, med farget papir bak som illu­strerer de 7 bygge­­trinnene
  • Plantegningene er trykket på løse kort som kan skiftes ut ved bruk rundt hvert enkelt byggetrinn
  • Prospektet inneholder også et stort område­kart
  • Prospektet er trykket av våre fleksible og fag­lig dyktige venner hos HBO

Det er allerede trykket opp 500 eksemplarer av prospektet, noe som betyr at vi er godt rigget også for salgs­­start for bygge­trinn 2.

Anne Lillebø Gjerstad Designer (permisjon) Send e-post +47 907 43 578
Gunhild Andersson Prosjektleder / rådgiver Send e-post +47 959 65 835
Harald Martel Bersaas Innhold. / tekst­forfatter Send e-post +47 952 04 414
Kjetil Sande Digital leder / designer Send e-post +47 908 48 599