Harris | Identitet og nettsider

Harris har i dag 42 advokater/fullmektiger, i alt 59 ansatte, og er et av de største advokatfirmaene i landet med hovedkontor utenfor Oslo. Iversen Skogen står bak advokatfirmaets nye visuelle profil og nye nettsted.

Med hovedkontor i Bergen og avdelingskontor i Førde, Stryn og Norheimsund, yter Harris bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt på hele Vestlandet. Advokatfirmaet innehar dessuten spisskompetanse på fast eiendom, kontrakter og avtaler, selskapsrett og transaksjonstøtte samt tvisteløsning og prosedyre.

Etter lange, gode og grundige (sam)arbeidsprosesser, har Iversen Skogen nå omkledd advokatfirmaet i ny visuell drakt og designet deres nye nettsted.

Design og fargevalg er friskt og moderne. Den nye logoen er håndtegnet i en tid da kommunikasjon i all hovedsak skjer digitalt, og representerer det nye ved Harris som de siste årene har opplevd sterk vekst.

I logoen har vi også tilføyd uttrykket «Rett Retning». Dette spiller på at advokatfirmaets rådgivning både har en rettslig og strategisk dimensjon. Eksisterende og nye klienter skal vite at råd fra Harris har klientens langsiktige interesser for øye.

Harris.no

Kjetil Hetlevik Johansen Byråleder / rådgiver Send e-post +47 932 28 265
Stian Iversen Kreativ leder / kreatør Send e-post +47 932 10 003
Anne Lillebø Gjerstad Designer (permisjon) Send e-post +47 907 43 578
Kjetil Sande Digital leder / designer Send e-post +47 908 48 599
Audun Egenberg AD / tekst­forfatter Send e-post +47 922 20 703