Produkt­annonser

Haugesund Sparebank

Haugesund Sparebank ble etablert i 1928, og er i dag den eneste lokale spare­banken i Haugesund. Bankens visjon er å være «lokal, nær og personlig». Dette er verdier som også var våre holde­punkter da vi i en rekke annonser gjorde flere av bankens produkter noe mer lekne og inn­bydende for mål­gruppen.

Banker og deres produkter kan i ut­gangs­punktet opp­fattes som «tørre og kjedelige» av noen, samtidig som de kan være med på å gjøre (den økonomiske) hver­dagen mer levelig om de tas i bruk.

Ved å plassere produktene i gjen­kjenn­bare situasjoner, og samtidig bruke ord og setninger som ut­fordrer og refererer til mål­gruppen, var vårt mål å skape tanke­virksomhet – gjerne i retning av at det faktisk er ganske så smart å benytte seg av disse produktene.

Iversen Skogen - Andreas Mokleiv
Andreas Mokleiv AD / prosjektleder Send e-post +47 901 85 302
Iversen Skogen - Audun Egenberg
Audun Egenberg AD / tekst­forfatter Send e-post +47 922 20 703