Filmfestivalen | Nettsider

Sammen med iDrift Web leverte vi nytt nettsted til Den norsk filmfestivalen i 2015. Det nye nettstedet er en viktig del av filmfestivalens kommunikasjon til bransje og publikum.

Dette er en målgruppe som både er er avhenging av og vant til å få rask tilgang til ny og oppdatert informasjon. Det er lagt opp til bedre interaksjon med brukerne, hvor de blant annet kan sette opp sitt eget filmprogram og enkelt dele dette videre på sosiale medier.

Nettstedet er også et resultat av hvor målgruppen naturlig søker etter informasjon. Da det tidligere var naturlig å tenke papirmedier, har nå digitale mediekanaler i stor grad tatt over. Nettstedet er utviklet i WordPress og er responsive. Nettstedet er utviklet av iDrift Web.

Filmfestivalen.no

Kjetil Sande Digital leder / designer Send e-post +47 908 48 599
Andreas Mokleiv AD / prosjektleder Send e-post +47 901 85 302