Gassco | Bildekonsept

Gassco er operatør av det norske transportsystemet for naturgass. Sammen med fotograf Øyvind Sætre og Gassco har vi jobbet frem et nytt bildekonsept for Gassco.

Grunnidéen er å vise noen av hovedelementene som gjør gasstransporten mulig – f.eks. prosessanlegg og noen av de kloke hodene hos Gassco som sørger for sikker og pålitelig transport av gass til millioner av europeere.

Andreas Mokleiv AD / prosjektleder Send e-post +47 901 85 302