HKP | Årsmelding

Haugesund kommunale pensjonskasse (HKP) er en egen juridisk enhet, adskilt fra Haugesund kommune og de andre virksomhetene som har pensjonsordning i HKP.

HKPs formål er å yte pensjoner til medlemmene og andre pensjonsberettigede i Haugesund. Haugesund kommunale pensjonskasse har gjort opp status for 2013. Vi har designet årsmeldingen deres, Geir Øyvind Gismervik har fotografert og elever ved musikklinjen på Skeisvang vgs. var modeller.

Andreas Mokleiv AD / prosjektleder Send e-post +47 901 85 302