Coop Sørvest | Årsmelding 2016

Coop Sørvest SA om­fatter totalt 90 butikker, lokalisert i Agder-fylkene, Horda­land og i Roga­land. Disse hadde i 2016 en samlet netto­omsetning på 5,1 milliarder kroner, noe som gjør Coop Sør­vest til Norges nest største samvirkelag.

Iversen Skogen har de siste regn­skaps­årene designet års­meldingen for sam­virke­lag­giganten, og hva gjelder 2016-versjonen har vi kledd den om i ny drakt og gitt den ny profil.

For en smak­full leser­opp­levelse, som gir en hold­bar­hets­dato rundt ett år frem i tid, re­presenterer den farge­rike års­meldingen sam­virke­lagets farge­rike ut­valg. For å visualisere grafer og tall­materiale, har vi lekt med maten og andre varer du finner i hyllene i Coop-butikkene. Info­tainment – tallenes tale, på en leken og daglig­vare­dags måte.

For å skape ekstra effekt har om­slaget fått en touch av lakk. Foruten å bruke Coops mange hylle­varer for å visualisere sam­virke­lagets mang­foldige inn­hold, er det i årets års­melding også lagt vekt på å frem­heve organisasjonens ansikter utad – de ansatte.

Takk til Haakon Nordvik for strålende fotoleveranse og til HBO for høykvalitets trykking. Som vanlig.

Det lønner seg å velge å lese års­meldingen fra Coop. Noe du kan gjøre her.

Trond Arne Friestad Kreatør / designer Send e-post +47 977 52 563