Digitalt takt­skifte for Silda­jazz

onsdag 8. mars 2017

Silda­jazz er en solid merke­vare – en musikk­festival som de aller fleste på Hauga­landet har et forhold til. Etter en lengre pause fra hver­andre, spiller og sam­arbeider festi­valen og Iversen Skogen nå igjen på samme scene. 

Sildajazz skal fremstå som attraktiv og aktuell for nye genera­­sjoner, sam­tidig som den skal ivare­­ta sjelen den har opp­­­arbeidet seg gjennom sine 30 leve­­­år. Ved blant annet å ta grep rundt festivalens visu­­elle pro­fil og sette en ny­­­tenkende digital strategi, skal vi gjøre Silda­­­jazz til en enda sterkere merkevare.

Silda­jazz og Iversen Skogen sam­arbeider om ny visuell profil

Festivalens nye visuelle identitet ut­­­stråler energi, glede, opp­­­levelser, musikk­­­fest, sam­­­hold og gøy – en leken profil med tanke på form, farger og ord. I til­­legg til farger, typo­­­grafi og bilder, er hoved­­elementet bølge­­formen som representerer lyd­­­bølgene som skal bevege hver og én festival­­­gjenger med fengende jazztoner.

Vi ønsket å utfordre jazzens klassiske form­­­språk, ofte bestående av dype, kraftige farger, og heller leke med sprekere varianter av den samme brede paletten.

I tillegg ville vi skape et gjen­­­kjenn­­­bart og enkelt profil­­­element som har nærmest uendelige variasjons­­­muligheter, uten å miste sin opp­­­rinne­lige form. En bølge er kanskje repeterende, men den er sjelden helt lik den forrige. Elementet gir god gro­­­bunn for lang­­­varig, gjen­­­kjenn­­bar kommunikasjon med en form som kan ut­vikle seg fra år til år.

I til­legg er symbolet en hyllest til havets bølger og strøm­ninger som vi omgir oss med hver dag, og som gjennom år­­tier har ført folk og musikk til, fra og rundt i regionen vår.

Kommunikasjons­­­veiene er mange – å velge riktige medier og å bruke dem riktig for å skape resultater, er vårt aller største fokus i arbeidet med Silda­­­jazz. Vi skal bruke de digitale mediene for det de er verdt og få festivalen til å skinne, både i by­­­bildet og i de mediene vi daglig tar i bruk.

Dette skal vi klare med vår enkle filo­­­sofi: Kommuniser. Evaluer. Repeter.

– Sterk digital vridning

«Etter et godt sam­­­arbeid med vårt nye nettsted i 2016, har vi etter en grundig evaluering valgt Iversen Skogen som kommunikasjons­­­partner for all kommunikasjon. Vi kommer til ha en sterk digital vridning av vår kommunikasjon og ser at koalisjonen Iversen Skogen, iDrift Web og BLY Teksthus vil gi oss god slag­­­kraft og for­nyelse i vår kommunikasjon med vårt publikum.»
– Bjarne Dankel jr., Festivalsjef, Sildajazz

«Det er stor stas at Silda­­­jazzen har kommet til­bake til oss. Vi gleder oss til å jobbe med og videre­­­utvikle en av regionens største merke­­­varer – både digitalt og grafisk. Dette blir gøy!»
– Andreas Mokleiv, Prosjekteder / AD i Iversen Skogen Reklamebyrå

Sildajazz og Iversen Skogen samarbeider om ny visuell profil

Sildajazz og Iversen Skogen samarbeider om ny visuell profil

Sildajazz og Iversen Skogen samarbeider om ny visuell profil

Sildajazz og Iversen Skogen samarbeider om ny visuell profil

Sildajazz og Iversen Skogen samarbeider om ny visuell profil