Digitale årsrapporter – den nye årgangsvinen

fredag 25. august 2017

Kjennskap til målgruppens medievaner må stå sentralt i enhver lanseringsstrategi. Vaner og valgte publiseringsplattformer har imidlertid endret seg radikalt de siste årene. Dette gjelder også for årsrapporter.

gassco digital årsrapport 2016

For mange er årsrapporten det viktigste dokumentet som publiseres i løpet av året. En årsrapport brukes forskjellig og fylles med ulikt innhold. Språket varierer fra avsender til avsender. Noen legger størst vekt på regnskap, andre på referansehistorier fra året som har gått.

Uansett hvordan en årsrapport brukes eller hva den fylles med, blir den mer lest dersom man serverer den til mottaker på riktig publiseringsplattform. Flere og flere virksomheter velger nå digitale årsmeldinger – alt fra egen nettside til enklere pdf’er og issuu.com-løsninger.

For flere – med nye muligheter

Felles for de digitale løsningene er at årsrapportene gjøres tilgjengelig for flere, samt at brukeropplevelsen øker i takt med nye muligheter for å formidle informasjon, som f.eks. filmer, animasjoner, sorteringsmuligheter og direkte kommunikasjon med avsender. En av de største fordelene med å velge en nettsideløsning, er at leseropplevelsen tilpasses den plattformen som leseren allerede befinner seg på, som mobil, laptop eller nettbrett. Digitale årsrapporter er rett og slett en enklere og bedre måte å dele dokumentet på.

Er din digital årsrapport utformet som en nettside, gir dette deg muligheten til å ha et historisk arkiv over tidligere årsrapporter. På denne måten kan årsregnskap m.m. enkelt sammenlignes år for år.

Mange har på den annen side en oppfattelse av at en årsrapport er et noe kjedelig og tørt dokument. Velges imidlertid de riktige effektene, som gode animasjon, informative filmsnutter og innbydende design, kan en del personer likevel velge å bli bedre kjent med dokumentet, også i tilfeller hvor informasjon om en spesifikk virksomhet i utgangspunktet ikke er relevant for leseren.

Årsrapporter for Gassco og Coop Sørvest

Vi i Iversen Skogen har de siste år produsert digitale årsrapporter for flere virksomheter. Her kan du ta en nærmere kikk på årsrapporten vi laget for Gassco for 2016, utformet som en egen nettside. For samme år produserte vi en digital versjon av årsrapporten for Coop Sørvest, publisert på issuu.com.

Det å velge en digital løsning fremfor en årsrapport i fysisk format, har også andre store fordeler. Valget i seg selv kan formidle en bedrifts fokus på miljø og teknisk kompetanse. Ved å velge en digital årsrapport i form av en nettside, vil man også på svært enkelt vis kunne innhente rapporter rundt hva som faktisk leses i rapporten. Bruker du f.eks. et heatmap, har du full oversikt over hvordan leseren navigerer og hvor leseren klikker på nettsiden. Med denne typen informasjon vil du også ha et godt utgangspunkt for å kunne forbedre neste års årsrapport.

Få de ikke-interesserte interessert

Målgruppen og leserne av en årsmelding må alltid stå i fokus når du skal vurdere hvilken publiseringsplattform som passer deg og dine mottakere best. Innhent gjerne informasjon fra en ekstern testgruppe rundt hvordan fjorårets årsmelding oppleves.

Når du først bruker energi, kroner og timer på en produksjon som en årsrapport, bør målet alltid være at produktet blir lest, at innholdet er innbydende og interessant og at leseren lett finner det den er på jakt etter. Og lager du årsmeldingen for din bedrift så interessant at du også når lesere som ikke visste at de ville bruke tid på å lese og fordype seg i nettopp din årsrapport, er jo det en real bonus.


Interessert i å høre mer om løsninger for digitale årsrapporter?

??