Bli mer synlig hos Google

fredag 22. desember 2017

Det kan være vanskelig å vite hvor du skal satse og hva du skal investere i når det kommer til styrking av den digitale synligheten til din bedrift eller merkevare. Hyppig brukte forkortelser som SEO, SEM, CTR, CPC og CRO kan også være med å gjøre det enda vanskelig å manøvrere og ta rette valg for å skille seg ut i den digitale verdenen.

Vi i Iversen Skogen opplever stadig at bedrifter kommer til oss med nettopp denne utfordringen: «Vi trenger å bli mer synlig innenfor vårt felt – hva skal til og hvor skal vi begynne?» Selv for oss som jobber med digital markedsføring kan dette i enkelte sammen­­henger være komplekse saker. Alle tiltak og satsinger går nemlig hånd i hånd og påvirker hverandre.

Vi skal derfor belyse hvordan alt vi gjør innen digital markeds­­føring henger sammen, og hvorfor det kan være utfordrende når det i noen tilfeller er ønskelig å kun satse på enkelt­­områder.

Bygg «good will» hos Google

Google er vår største søkemotor, og ca. 90 prosent av all trafikk fra søke­­motorene kommer herifra. Vi må huske at Google også er en virksomhet, og som de aller fleste virksom­heter ønsker Google å tilby best mulig tjenester, service og bruker­­opplevelse for sine kunder – altså den søkende bruker.

For å klare dette, jobber søkemotorgiganten bl.a. med diverse rangeringsmetoder av dine nettsider og din merkevares digitale tilstedeværelse. Dette er rangeringer som definerer hvor god kvalitet og relevans det er på nettsidene dine (SEO score), på innholdet ditt (Author rank) og på den digitale annonseringen din (Quality score). Ved hjelp av disse rangeringene vil Google avgjøre hvor synlig du blir ved hvert enkelt søk i søkemotoren.

Det er veldig mange tiltak du kan, bør og må gjøre for å styrke din synlighet i Google, og som nevnt tidligere, påvirker alle tiltakene hverandre til en viss grad.

1. La oss starte med nettsiden din:

 • Er den sikret med SSL-sertifikater / https?
 • Har du nok trafikk inn til nettsiden din?
 • Bounce rate og Time Spent On Site – finner brukeren det den søker etter på nett­siden din eller dropper brukeren ut av siden med en gang?
 • Mål­sporing og konverterings­­rate – gjennom­­fører brukeren den aksjonen som nettsiden er ment til å generere?
 • Interne lenker – har nett­siden gode mengder med annet relevant innhold?
 • Eksterne lenker – har nettsiden din så godt og relevant innhold at eksterne parter «går god for den» og ønsker å henvise sine brukere videre til den?
 • Er nettsiden din universelt utformet?
 • Har du responsivt design slik at nett­­siden automatisk tilpasses mobile flater?
 • Er nettsiden SEO-optimaliserte på innhold og Meta­mapping?
 • Har du sporing av nettsiden din via Google Analytics?
 • Foruten egne nettsider, har du andre kanaler hvor du bygger innhold, som f.eks. en tilknyttet Facebook- og/eller Instagram-profil, Google + eller YouTube-konto?

2. Dette bringer oss videre til SEO score og Author ranking:

Jo flere av de oven­­forstående punktene du kan huke av, jo høyere rangering vil Google gi sidene dine, og dermed presentere deg høyere opp i det organiske søket.

En organisk visning i Google er en fortjent, gratis visning basert nettopp på relevansen og kvaliteten på nettsidene dine og din totale, digitale tilstedeværelse.

30 prosent av all trafikk i søke­­motoren klikker seg inn på den første organiske annonsen.

3. Gode rangeringer og kvalitets­­poeng = Synlighet

Gode rangeringer i organiske søk gir også positiv påvirkning for betalte søk.

Søke­ord­annonsering (annonsering via Adwords) er basert på følgende auksjons­modell:
Kroner du er villig til å betale pr. klikk X Annonsens kvalitetspoeng = Annonsens plassering i Googles søkeliste.

Hvis de besøkende som kommer via en søke­ord­annonse gjennom­fører de prioriterte konver­teringene inne på dine nettsider, vil annonsen rangeres som en annonse med god konverterings­grad, noe som gir økt kvalitetspoeng hos Google.

Samtidig vil Google oppfatte nettsidene dine som sider med relevant sammenheng til din søkeordsannonsering, god konverteringsgrad og god brukervennlighet ettersom brukeren utførte den aksjonen han/ hun var ment å gjøre.

En betalt søke­ord­annonse finner du øverst på listen over søke­resultatene. 8 prosent av all trafikk i søke­motoren klikker seg inn på den første betalte annonsen. Dette er altså betydelig mindre enn den øverste organiske plasseringen, men til gjengjeld har disse betalte annonsene vanligvis svært høy konverterings­grad.

4. Sirkelen avsluttes / Sirkelen starter igjen:

Økt rangering i både organiske og betalte søk gjør at du blir mer synlig, som igjen fører til flere brukere og mer trafikk på nettsidene dine. Og jo mer tid og flere konverteringer disse brukerne gjennom­fører på sidene dine, jo høyere rangering får du i det organiske- og i det betalte søket.

Slik fortsetter det i en evig sirkel – gode prestasjoner i det ene leddet, legger grunnlag for gode prestasjoner i det neste.

Er du ute etter en pakke for økt synlighet og søker svar på hva som skal til og hvor du skal begynne for å bli mer synlig digitalt, inneholder og innebærer fasiten altså veldig mye mer enn bare ordene Google-annonsering.

 

Trenger du konkret hjelp til å bli mer synlig hos Google, ta en uforpliktende prat med Maria Worre


Kjekt å vite – lett guide til digitale forkortelser:

 • SEO = Search Engine Optimization. Optimalisering av nettsidene slik at de blir lettest mulig tilgjengelig, oversiktlig og gjennomsiktig for Google.
 • SEM = Search Engine Marketing. Betalt søke­ord­annonsering i søkemotorene.
 • CRO = Conversion Rate Optimization. Optimal­isering av nettsider, skjema eller andre verktøy som skal lede til den handlingen som blir definert som en konvertering.
 • IS = Impression Share. Forteller hvor mange visninger annonsen din har hatt ut mot sluttbruker, selv de annonsene som ikke er klikket på og derfor heller ikke betalt for.
 • CTR = Click Through Rate. Klikk­frekvens på annonsen = Antall klikk annonsen har, fordelt på antall ganger annonsen er vist.
 • CPC = Cost Per Click. Forteller hvor mye du har betalt pr. klikk / Hvor mange klikk du har fått innenfor det budsjettet du har satt. Dette kan ikke fastslås på forhånd da man ikke vet hva dine konkurrenter er villig til å by imot.